San Francesco di Assisi


akadálymentes oldal


2017. február
H
K
SZ
CS
P
SZ
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28


2017. február 22. szerda,
Gerzson napja van

Arcidiocesi di Eger


  magyar italiano
Boldogságprogram


  qrcode

" Egy cseppnyi őszinte szeretet nemesebb tengernyi tudománynál.
Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus
Általános Iskola
Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola Miskolc3535 Miskolc, Móra Ferenc u. 1/A.   Tel: 46 / 533-249, 0630 303 4544 Fax: 46 / 533-248
E-mail: szentferencmiskolc@gmail.com
Fenntartó: Egri Főegyházmegye


Iskolai események


2017. február 8.


Móra tollával

1487156358.jpg
 
Február 8-án rendezte meg iskolánk a Móra tollával elnevezésű megyei helyesírási versenyt, melyet 4. és 5. osztályosoknak hirdettünk meg. A vendégeket a 4. a osztály tanulói köszöntötték irodalmi műsorukkal. Hagyományainkhoz híven két részből állt a megmérettetés: Móra Ferenc Igazmondó Csűr Istók című írásának egy része adta a tollbamondás szövegét, és egy nyelvtani, helyesírási ismereteket mérő feladatlapot oldott meg a 44 versenyző. Az eredmények iskolánk honlapján tekinthetők meg. Gratulálunk a győzteseknek!

Szigeti Zoltánné


 

2017. február 7.


Móra - mérés angol nyelvből

1486547854.jpg
 
Február 7-én rendeztük meg a nyolcadik osztályos tanulók hagyományos Móra-mérését angol nyelvből. Az emelt óraszámú csoportokból 23 tanuló mutatta meg tudását 10 alapfokú társalgási témakörben. Szép, folyamatos, szinte hibátlan feleleteket hallhatott a vizsgabizottság, melynek tagjai akár anyanyelvi szintű beszédként is értékelhették azokat az előadásokat, amelyekbe már humort is belecsempésztek a vizsgázók. Voltak olyan tanulók, akik észrevették, ha hibáztak, és azt rögtön javították is, néhányan pedig kérdések segítségével mondták el tételüket. Ebben a tanévben egy tanulónk, Meszticzki Dorina is részt vett a mérésben, aki a nem emelt óraszámú angol csoportban tanult 5 éven keresztül. Nagyon büszkék vagyunk rá, hiszen kiválóan megfelelt minősítést kapott. Nagyon jó eredményeket értek el tanulóink, nem kapta senki a leggyengébb „részt vett” minősítést. Nagy Balázs, Lakatos Lili, Péli Panna Petra, Lovrity Szabolcs – kiválóan megfelelt minősítésük mellé külön dicséretben is részesültek. Hat tanulónk kiválóan megfelelt, kilenc tanulónk jól megfelelt és 5 tanulónk megfelelt minősítést kapott.

Gratulálunk a szép eredményekhez tanítványainknak és felkészítő tanáraiknak!

Rőczei Enikő


 

2017. február 2.


Urunk bemutatása - Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe

1486546905.jpg
 
A karácsony utáni negyvenedik napon arra emlékezünk, hogy Szűz Mária bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. A mózesi törvény szerint előírt áldozat fölajánlásakor (egy pár gerlice vagy két galambfióka) jelen volt Anna prófétaasszony, valamint Agg Simeon, aki felismerte Jézusban a Megváltót, és hálaadó énekében a nemzeteket megvilágosító világosságnak nevezte. Vince atya iskolánkban szentmisét mutatott be ezen a napon és megszentelte a gyertyákat.

"Ki negyven nap előtt üdvösségünkre
Lejöttél az égből bűnös földünkre,
Szállj be lelkünk hajlékába
Ó világ világossága."

Gyuris Nikoletta


 

2017. január 30.


Iskolagyűlés

1486547451.jpg
 
Az iskolagyűlésen a hatodik évfolyamos tanulók számoltak be az elmúlt két hónap eseményeiről. Megismerhettük azokat a tanulókat, akik ebben az időszakban az iskola hírét vitték: versenyeken szép eredményeket szereztek. Több, mint ötven diák félévi bizonyítványa lett kitűnő, őket nagy tapssal jutalmazta meg közösségünk. Bizonyára több jeles érdemjegyű bizonyítvány gazdája fogadta meg ekkor, hogy év végén ő is ott akar lenni a legjobbak között. Tapssal köszöntük meg azoknak a hetedikes és nyolcadikos fiúknak a munkáját is, akik hólapátolással segítettek a járdák és az iskolaudvar balesetmentessé tételében. Nemes nagy Ágnes megzenésített versével zártuk az iskolagyűlést: a vers felhívta figyelmünket arra, hogy bizony még hosszú az út júniusig, s addig is "tanulni kell".

Medvéné Szöllősy Viktória


 

2017. január 16.


Egyházi iskolák ökumenikus istentisztelete

1484654343.jpg
 

"…Krisztus szeretete szorongat minket…" (2Kor 5,14-20)


Megkezdődött az imahét a Krisztus-hívők egységéért, amely most a megbékélésre hívja fel a világ figyelmét. A környékbeli egyházi iskolák – római katolikus, református és baptista -ökumenikus istentisztelete idén, az újdiósgyőri Szent Imre Római Katolikus Templomban került megrendezésre, amelyen iskolánkat az 5. évfolyam képviselte. Az ünnepi liturgián a jelenlévő lelkészek, igazgatók és tanulók közösen szolgáltak. A keresztények közötti megosztottság szimbólumaként az iskolák képviselői, tizenkét bűnt megnevezve felépítették az „elkülönülés falát”. Ft. Mikolai Vince plébános prédikációjában hangsúlyozta, hogy emelkedjünk felül azon, ami szétválaszt, és keressük azt, ami összeköt! A hit ereje és a szeretet képessé tesz arra, hogy Krisztus követségében járjunk, s lebontsuk ezeket a falakat, melyet a békéltető imádság és ének alatt meg is tettek. Az égő gyertya Krisztus világosságát jelképezte, amit keresztényként tovább kell vinnünk a világba. A mise zárásaként közösen elimádkoztuk a Miatyánkot, majd a megbékélés jeleként békejobbot nyújtottunk egymásnak. Az istentisztelet áldással és bátorító elbocsátással fejeződött be: legyünk a megbékélés munkálói, Krisztus követei!

"Mindaz, ami összeköt, egyesít bennünket, mindenek ellenére erősebb és mélyebben van annál, ami elválaszt!"
(Szent II. János Pál pápa)

Budáné Tóth Gabriella
Gyuris Nikoletta


 

2017. január 12.


Jégvarázs Lillafüreden

1484226862.jpg
 
A harmadik évfolyamos gyerekek meleg kabátot, bakancsot húztak és sétára indultak a Lillafüredre. Szép napsütéses időben gyönyörködhettek a téli tájban. Végre gyúrhattak egy hógolyót, készíthettek hóangyalt. Lesétáltunk a Függőkert kissé csúszós ösvényein. Megálltunk József Attila és Herman Ottó szobránál. Ahogy közeledtünk a vízeséshez egyre több gyerkőc kiáltott fel ámulatában. A befagyott vízesés valóban gyönyörű látványt nyújtott.

Gombosné Horváth Éva
Asztalosné Héger Éva
Kiss Viktória


 

2017. január 10.


Az a csillag eljő hozzánk

1484141226.jpg
 
Január 10-én a Fráter György Katolikus Gimnázium tanulói iskolánkban is bemutatták a magyar betlehemezés 600. évfordulójára készített misztériumjátékukat. Az előadással egy misztériumra (titokra) szerettek volna rávilágítani: Jézus megtestesülésének szerepére az Üdvösségtörténetben. Iskolánk diákjai áhítattal nézték gimnazista társaik különleges hangulatú játékát, s tetszésüket hosszú tapssal fejezték ki.

Szigeti Zoltánné


 

2017. január 7.


Urunk megjelenése - szentmise

1484049324.jpg
 
Vízkereszt után, Jézus megkeresztelkedésének ünneplésével fejeződik be a karácsonyi idő. Ezen alkalomból tartottunk szentmisét iskolánkban, melyre szeretettel hívtuk a szülőket is. Vízkereszthez kapcsolódóan iskolánk tanulói megjelenítették a napkeleti bölcsek hódolatát a gyermek Jézus felé. A szentmise keretében került sor a vízszentelésre, melynek végén Vince atya az újonnan szentelt vízzel hintette meg a jelenlévő híveket.

"Miután Jézus megkeresztelkedett, mindjárt feljött a vízből, és íme, az ég megnyílt neki, és látta az Isten Lelkét, mint galambot leereszkedni és rászállni. És íme, egy hang hangzott az égből: Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik."/Mt 3,16-17/

Gyuris Nikoletta


 

2016. december 21.


Karácsonyi hangverseny

1483516757.jpg
 
A téli szünet előtt az utolsó tanítási napon karácsonyi hangverseny, ünnepi műsor várta az érdeklődő szülőket. Ebben az esztendőben tanítványaink voltak a műsor szereplői, a zeneszámok előadóművészei. Bár minden évben színvonalas karácsonyi műsorral zárjuk az esztendőt, ez az ünnepély mégis más volt. Igazi meghitt hangulat, szeretet, büszkeség és öröm volt szívünkben, hiszen újra megtapasztalhattuk, hogy mennyi tehetséges gyermek jár iskolánkba. Az estet az első osztályosok színdarabja nyitotta meg, Móra Ferenc Didergő király című meséjét adták elő. Sikerüket mi sem jelzi jobban, hogy a közönség hosszú percekig tapsolta kiváló produkciójukat. Majd gitáron, trombitán, zongorán játszó tanítványaink kápráztattak el bennünket. Voltak közös énekek, szavalatok, A 6,a osztály igazi karácsonyi képeslappal ajándékozta meg a nézőket. Az angolt tanuló diákjaink Celine Dion dalát énekelték, majd a programot tanáraink kórusa zárta. A műsor után az ajándékok sem maradhattak el. A Segítünk - Oktatási Alapítvány töltötte meg egy kis csemegével az osztályos feldíszített kosarait.
Gyönyörű este volt.

Áldott ünnepeket kíván az iskola minden pedagógusa és dolgozója nevében!

Szigeti Zoltánné


 

2016. december 21.


Betlehemi játék

1482328012.jpg
 

"Szállást keres a szent család,
de senki sincs, ki helyet ád,
nincsen, aki befogadja
ki égnek s földnek az ura."

Ezen a héten betlehemi játékot adtak elő 5. osztályos tanulóink és iskolánk kiskórusa Medve Viki néni és Niki néni vezetésével. A Szent Család történetét bemutatták a Kisboldogasszony Óvodában, a Máltai Szeretetszolgálat Ápolási Otthonában és iskolánkban.

Oláh Péterné


 

2016. december 16.


Lelkinap

1482243768.jpg
 
"Szállást keres a Szent Család"

Iskolánkban december 16-án adventi lelkinapot tartottunk. A napot Ádám atya elmélkedésével nyitottuk meg. Gondolatébresztőjében beszélt a Szent család karácsonyi megpróbáltatásairól, felidézte a "Szállást keres a Szent Család" népi hagyományát is. Arra biztatott mindannyiunkat, hogy békével a szívünkben éljük meg karácsony szent ünnepét. A 6.b osztályosok Pánov bácsi történetét mutatták be, különleges dramaturgiai fogásokkal. A második órában az osztályok saját közösségükben beszélgettek arról, hogy hogyan lehet boldog egy keresztény család. A harmadik órában különböző technikájú produktumokkal készültek az osztályok, melyeknek témája volt a karácsony a családokban, illetve betlehem készítése. A lelkinapot szentmisével zártuk, melyben Vince atya beszélt az otthontalanok, árvák, elesettek befogadásáról, támogatásáról.

Legyen ez a nap számunkra bátorítás ahhoz, hogy szebbé tegyük a körülöttünk élők karácsonyát!

Oláh Péterné


 

2016. december 20.


Siker matematikából és biológiából

1482235916.jpg
 
Az Avastetői Általános Iskola hatodik éve rendezi meg városi matematika versenyét. A II. korcsoportban (3-4. osztály) Nagy Martin 4.b osztályos tanuló III. helyezést ért el. Felkészítő tanára Szabó Józsefné, Jutka néni.

Üveges Virgil 8.a osztályos tanuló második éve vesz részt a Avastetői Általános Iskola városi biológiai versenyén. Az elmúlt esztendőben és az idén is tanítványunk első helyezést ért el. Felkészítő tanára Balog Szilveszter.
Mindkét tanítványunknak gratulálunk a szép eredményekhez, és Virgilnek külön kívánjuk a sikeres középiskolai felvételit!

Balog Szilveszter


 

2016. november 27- december 20.


Adventi foglalkozások a könyvtárban

1482142644.jpg
 
"Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.."
( Juhász Gyula )


Karácsonyi mesék, történetek várták a november 27. és december 20. között érkező osztályokat. Adventi játékos foglalkozásokat tartottunk a várakozás időszakában az elsősöktől a nyolcadikosokig. Versíró, párkereső, memóriafejlesztő, kvíz, rejtvény várta a csoportokat. Apró ajándékok készítésével, téli szüneti könyvajánlóval, zenehallgatással színesítettük az órákat.
Áldott, békés ünnepeket kívánok mindnyájatoknak!

Viki néni,
a könyvtáros


 

2016. december 13.


Lucázás az erdei iskolában

1482152647.jpg
 
December 13-án az 1.a és a 3.b osztályosok a csanyiki erdei iskolába látogattak. Vidám vetélkedő keretében ismerkedtek az állatok téli szokásaival, kézműves foglalkozáson karácsonyi díszt készítettek. A program zárásaként hangulatos Luca napi kotyoláson vettek részt.

Juhász Nóra
Koscs Éva
Asztalosné Héger Éva


 

2016. december 6.


Szent Miklós napja

1481120029.jpg
 
December 6-án pirosba öltözött gyermekek népesítették be az iskolát. Az adventi üzenet felolvasása után a 6.b osztály tanulói műsorukban Szent Miklós püspök életére emlékeztek. Majd megkezdődött tanítás... de ezen a napon az órák más hangulatban teltek. Az osztályokba ellátogatott a Mikulás kísérőivel, a krampuszokkal. Szerencsére a Mikulás a mi iskolánkban csak jó gyerekekkel találkozott! Délután a felső tagozatos tanulók a hagyományos Mikulás kvízben mérték össze erejüket. Volt "fele sem igaz" játék, ügyességi feladat, énekverseny...
Következő napon is folytatódott a "Mikulás-várás". Alsó tagozatos tanítványaink a Tekergő Bábszínház elődadását nézték meg. A bábosok téli tájat és hangulatot varázsoltak az iskolába. Iskolánk alapítványa pedig egy kis édességgel kedveskedett a gyermekeknek.

Szigeti Zoltánné


 

2016. december 5.


Advent a mi iskolánkban

1481024466.jpg
 

Minden advent kegyelem:
vétkem jóvátehetem.
Minden advent vigalom:
Isten Úr a viharon!
Minden advent érkezés:
átölel egy drága kéz!
Minden advent alkalom:
győzhetsz saját magadon!
Minden advent ítélet:
így kellene - s így élek!
Minden advent remegés:
Isten felé epedés!
Minden advent ima is:
Uram, fogadj be ma is!

Ürögdi Ferenc: Minden advent


 

2016. december 4.


"Zenélő lépcsők" – gyermekrajzok

1481026960.jpg
 
A "Térerő Közösségi Alapítvány a Városunkért" és az Avasi Református Egyházközség 2016. december 4-én Jótékonysági Adventi forgatagot szervezett.
Ennek keretében került sor az adventi városi gyermekrajzpályázat eredményhirdetésére és a kiállítás megnyitására. A kiállított gyermekrajzokból képeslapok készültek, melyeket a helyszínen meg lehetett vásárolni.
Iskolánkat a következő tanulók képviselték az eseményen: Nyilasi Zsanett 6.a, Tuza Teodóra 5.a, Dóka Dávid 6.b, Havril Petra 6.b, Virág Nóra 6.a, Molnár Dániel 6.a, Gonda László 6.b, Zámborszky Laura 6.a.

Gratulálunk tanítványainknak, különösen Nyilasi Zsanettnek, aki 6. helyezést ért el az alkotásával!

Dobogné Dancs Zsuzsanna


 

2016. december


Úszóink Hosszú Katinka nyomán, avagy éremeső a Kemény Dénes uszodában!

1482321680.jpg
 
Tanulóink kiemelkedő eredményeket értek el a városi diákolimpia úszóversenyén a különböző korosztályokban és úszásnemekben. Diákjaink túlszárnyalták a tavalyi eredményeiket!

Érmeseink:

Első helyezettek:
Hornyik Panna 3.a 50m mellúszás, és 50 m gyorsúszás
Pásztor Dalma 7.b 100m gyorsúszás, és 100m mellúszás
Tóth Márton 8.a 100m hátúszás

Második helyezettek:
Mihalcsik Gusztáv 8.a 100m hátúszás
Kudlák Anna 5.b 50m mellúszás

Harmadik helyezettek:
Simon Csilla 1.a 50m mellúszás
Mrva Patrik 8.b 100m mellúszás
Szukcsó Lili 5.b 50m gyorsúszás

További résztvevők:
Dóka Emma 1.a, Virág Réka 4.a, Dóka Ádám 4.a, Rusznyák Raul 4.b, Dóka Dávid 6.b

Jó felkészülést és sok sikert a megyei döntőre!

Hollóné Dobos Rita
Soós Zoltán


 

2016. december


Cifra Palota Játszóház

1482329370.jpg
 
A Cifra Palota Játszóház által meghirdetett rajzpályázaton Scholtz Gréta 2.a osztályos tanuló 3.helyezést ért el. A gyönyörű egyéni ajándék mellett meghívást kapott az osztályunk egy vidám játszóházi délelőttre. A Mikulás is meglátogatott minket s a gyerekek dallal köszönték meg az ajándékokat. Nagyon jó hangulatban telt az élményekkel teli délelőtt. Ezúton köszönjük a Cifra Palota Játszóháznak a lehetőséget.

2.a osztály


 

2016. december 3-4.


Fónagyság

1484215687.jpg
 
Már 4. éve a Mikulás Fónagyságon keres bennünket. A két nyolcadik osztály lányai és fiai most is izgalommal készültek! Versekkel, énekekkel köszönték meg a csomagokat és a kedves szavakat.. Kellemes "csodaváró" hétvégét töltöttünk el együtt.

Szigeti Zoltánné
Vodila Józsefné


 

2016. december 3.


Természetjáró szakkör

1480945369.jpg
 
Gyönyörű napsütésben és csípős hidegben indultunk szombaton a hagyományos Mikulás túránkra 35 bátor ifjú és 10 felnőtt kíséretében. A 7,8 km-es "hegycsúcsok" leküzdése mellett játékos szellemi fejtörőket és ügyességi feladatokat oldottunk meg. Az utolsó állomáshelyen a Csanyiki Erdészeti Erdei Iskolában a Mikulás fogadott bennünket mindannyiunk örömére. Megajándékozott minket egy-egy mikuláscsomaggal és forró teával. Nagyon jó hangulatban és szép emlékekkel telt el ez a nap.

Kormány Ildikó


 

2016. november 29.


Ovis sportfoglalkozás

1480671479.jpg
 
Az iskolába hívogató programsorozat keretében sportfoglalkozást szerveztünk iskolánk tornatermében. Nagy örömünkre szép számmal fogadták el meghívásunkat az ovisok. Vidám, zenés gimnasztika után játékos feladatokkal próbálhatták ki ügyességüket a gyerekek. Szeretettel várjuk a leendő első osztályosokat decemberben is, a Betlehemi játék megtekintésére!

Hollóné Dobos Rita


 

2016. november 26.


Adventi koszorúkészítés

1480678048.jpg
 
Adventi koszorúkészítést rendezett a Diósgyőri Római Katolikus Plébánia a hittanos gyermekeknek, amelyen szép számmal vettek részt iskolánk tanulói is. Az elkészített koszorúkat másnap, advent első vasárnapján, a diákmise végén, Ádám atya ünnepélyesen megáldotta, ezután mindenki hazavihette otthonába a saját készítésű koszorúját.

Gyuris Nikoletta


 

2016. november 25.


Angol nyelvi agymozgató verseny

1480940949.jpg
 
A Miskolc- Szirmai Református Általános Iskola 2016.november 25-én megrendezte angol nyelvi logikai versenyét. A versenyen iskolánk 3 csapattal, 3 kategóriában képviselte magát, ahol diákjainknak játékos nyelvi feladatokat, keresztrejtvényeket, képrejtvényeket és logikai feladatokat kellett megoldani angol nyelven. Tanulóink a verseny feladatait nagyon nehéznek értékelték, ami az eredményeinkben is megnyilvánult. IV. kategóriában Pataki Marcell 7.b, Pély Panna Petra 8.b, Lovrity Szabolcs 8.b 7. helyezést ért el. III. kategóriában Iván Cecília 5.a, Szucskó Martin 6.b, Kovács Csaba 6.a osztályos tanulók 9. helyezést értek el és II. kategóriában , Kelemen Kamilla 3.a, Farkas Dávid 3.b, Rőczey Krisztián 4.b és Nagy Martinh 4.b, a kiemelkedő II. helyezést érték el.
Gratulálunk az eredményekhez !

Kovácsné Várhegyi Mónika


 

2016. november 24.


Katalin-napi vásár és diszkó

1480671146.jpg
 
Hagyományainkhoz híven idén is megrendeztük az iskola aulájában a Katalin-napi vásárunkat. A vásári forgatagban sok volt az árus és a vásárló is. Tanulóink lelkesen árulták portékáikat, melyek között számos saját készítésű apróság is gazdára lelt. A délután folytatásaként diszkót rendeztünk kicsiknek,nagyoknak egyaránt. Mindenki jól érezte magát, a gyerekek záróráig táncoltak.

Hollóné Dobos Rita


 

2016. november 26.


Alapítványi bál

1480430438.jpg
 
Iskolánk és alapítványunk november 26-án 22. alkalommal rendezte meg jótékonysági bálját. Hagyományainkhoz híven ebben az esztendőben is különleges hangulatot varázsoltunk az iskola aulájába, a 20-as évek charleston világát. Partnerekre találtunk a játékos kedvű szülőkben, akik szinte kivétel nélkül korhű ruhákban érkeztek. Igazgató asszony és Vince atya pohárköszöntője után Bartha György képviselő úr az idén is gáláns felajánlást tett iskolánknak. Az estét rövid műsor nyitotta meg, először Baróczi Ódri nyolcadikos tanítványunk szalagtáncában gyönyörködhettünk, majd a Szinvavölgyi Alapfokú Táncművészeti Iskola növendékei egy revü show-t mutattak be. A vacsorával a Sebesvízi Panzió kedveskedett a bál vendégeinek, és első alkalommal élőzene szórakoztatta a résztvevőket. A tombolahúzás előtt iskolánk tanárai - mindenki nagy meglepetésére és tetszésére - charleston táncot adtak elő.

Kellemesen, jó hangulatban telt a bál.

Szigeti Zoltánné


 

2016. november 23.


Hálaadás

1479982935.jpg
 
November 23-án meghívást kaptunk a Fráter György Katolikus Gimnáziumba, ahol az angol nyelvi munkaközösség Hálaadás napi party-t rendezett. Megismerhettük a Hálaadás eredetét, történetét, az ünnephez kapcsolódó szokásokat és tradicionális ételeket. Az aulában megvendégeltek minket, megkóstolhattuk a pulykát, a sütőtökös pitét és még sok-sok finomságot. Nagyon jól éreztük magunka, élményekkel gazdagodva tértünk haza.

Rőczei Enikő


 

2016. november 22.


Egyházi iskolák területi hittan és angol nyelvi versenye

1479982114.jpg
 
2016. november 22-én, kedden 14 órától rendezte meg hagyományos területi hittanversenyét a Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola, amelyre az egyházi iskolák diákjait hívták meg. A verseny témája Szent Lukács evangéliuma volt. Iskolánk képviselői az 5. helyezést érték el. Szívből gratulálunk a csapat tagjainak: Virág Nóra és Virág Dávid 6.a, valamint Izsépi Laura és Tóth Bence 7.a osztályos tanulóknak.

Gyuris Nikoletta


Ezen a délutánon került megrendezésre a területi angol nyelvi verseny is, melyen két csapattal vettünk részt. Tanulóink lelkesen készültek a sport témakörben, s ez meg is hozta a szép eredményt. Egyik csapatunk- Kapitány Laura 5.b, Kovács Csaba 6.a, Ladányi Gergő 7.b, Nagy Balázs 8.b- első helyezést ért el.

Gratulálunk nekik!

Felkészítő tanáraik: Rőczei Enikő, Tóth Péterné, Kovácsné Várhegyi Mónika

Rőczei Enikő


 

2016. november 19.


Szent Erzsébet szentmise

1479729726.jpg
 
Árpád- házi Szent Erzsébet a legnépszerűbb szentjeink egyike. A "szolgáló" királylánynak is nevezik. Szent Erzsébet nemcsak vagyonát osztotta szét, hanem egész életét a szegényeknek, betegeknek ajándékozta. Gyermekkorában szívesen játszott minden pajtásával. Senkit sem engedett el üres kézzel, befogadta azokat, akik segítségre szorultak. Iskolánk tanulói kis jeleneteket adtak elő életéről. Hálásan köszönjük a kis előadásukat.

Radics Kitti, Toronyai Réka, Zombor Hanna, Nyakas Laura, Ujvári Rózsa, Telekes Kinga, Góré Boglárka, Fenyvesi Dávid, Dóka Ádám, és Pocsai Gergő 4.a osztály. Szuromi Réka 6.a, Újhelyi Petra 6.b, Tóth Bence 7.a, Baróczi Ódri, Bogdán Réka, Péli Panna, Schadt Dominik 8.b osztályok tanulói.

A színielőadás után szentmisét mutatott be Vince atya és Ádám atya, amelynek keretében lezárták az irgalmasság évét, amely a megbocsájtás és mások megsegítése jegyében telt el. Véget ért ugyan a szentév, de nem lesz vége Isten irgalmas szeretetének, nem lehet vége a mi szeretetünknek sem embertársaink iránt. Köszönjük iskolánk pedagógusainak, tanulóinak és a sok szülőnek, hogy együtt adtunk hálát Istennek jóságáért. A szentmise végén feladatul kaptuk, hogy a hazavitt Erzsébet kenyeret osszuk meg barátainkkal.

Gyuris Nikoletta
Vodila Józsefné


 

2016. november 17.


Anyanyelvi játékok

1479720050.jpg
 
November 17-én rendeztük meg a Játékos anyanyelvi vetélkedőt, melynek középpontjában az idén a szó- és képrejtvények voltak. A versenyzők véleménye szerint az a feladat volt a legnehezebb, amikor a nyelvújítás korából származó szavakhoz mai magyar jelentéseket kellett rendelni. Az 5-6. osztályosok közül az 5.a osztály csapata nyerte a vetélkedőt, a nagyobbak kategóriájában pedig a 7.a osztály diadalmaskodott.

Szigeti Zoltánné


 


Étlap 2017. február 20. - február 24.


Segítünk Oktatási Alapítvány
18401987-1-05NAPI EVANGÉLIUM

Site Meter Google PageRank Copyright © Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola 2017 | web: KataPorta.net KataPorta Webstatisztika