San Francesco di Assisi


  akadálymentes oldal


  2018. augusztus
  H
  K
  SZ
  CS
  P
  SZ
  V
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31


  2018. augusztus 19. vasárnap,
  Huba napja van

  Arcidiocesi di Eger


    magyar italiano
  Boldogságprogram


    qrcode

  " Egy cseppnyi őszinte szeretet nemesebb tengernyi tudománynál.''
  Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus
  Általános Iskola
  Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola Miskolc


  BIBLIA

  Ószövetség
  Teremtés könyve
  Kivonulás könyve
  Leviták könyve
  Számok könyve
  Második Törvénykönyv
  Józsue könyve
  Bírák könyve
  Rut könyve
  Sámuel I. könyve
  Sámuel II. könyve
  Királyok I. könyve
  Királyok II. könyve
  Krónikák I. könyve
  Krónikák II. könyve
  Ezdrás könyve
  Nehemiás könyve
  Tóbiás könyve
  Judit könyve
  Eszter könyve
  Makkabeusok I. könyve
  Makkabeusok II. könyve
  Jób könyve
  Zsoltárok könyve
  Példabeszédek könyve
  Prédikátor könyve
  Énekek éneke
  Bölcsesség könyve
  Sirák fia könyve
  Izajás könyve
  Jeremiás könyve
  Siralmak könyve
  Báruk könyve
  Ezekiel könyve
  Dániel könyve
  Ozeás könyve
  Joel könyve
  Ámosz könyve
  Abdiás könyve
  Jónás könyve
  Mikeás könyve
  Náhum könyve
  Habakuk könyve
  Szofoniás könyve
  Aggeus könyve
  Zakariás könyve
  Malakiás könyve
  Újszövetség
  Máté evangéliuma
  Márk evangéliuma
  Lukács evangéliuma
  János evangéliuma
  Apostolok Cselekedetei
  Rómaiaknak írt levél
  Korintusiaknak írt I. levél
  Korintusiaknak írt II. levél
  Galatáknak írt levél
  Efezusiaknak írt levél
  Filippieknek írt levél
  Kolosszeieknek írt levél
  Tesszalonikaiaknak írt I. levél
  Tesszalonikaiaknak írt II. levél
  Timóteusnak írt I. levél
  Timóteusnak írt II. levél
  Titusznak írt levél
  Filemonnak írt levél
  Zsidóknak írt levél
  Szent Jakab levele
  Szent Péter I. levele
  Szent Péter II. levele
  Szent János I. levele
  Szent János II. levele
  Szent János III. levele
  Szent Júdás levele
  Jelenések könyve

  Copyright © Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola 2018 | web: KataPorta.net KataPorta Webstatisztika