San Francesco di Assisi


  akadálymentes oldal


  2018. július
  H
  K
  SZ
  CS
  P
  SZ
  V
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31


  2018. július 19. csütörtök,
  Emília napja van

  Arcidiocesi di Eger


    magyar italiano
  Boldogságprogram


    qrcode

  " Egy cseppnyi őszinte szeretet nemesebb tengernyi tudománynál.''
  Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus
  Általános Iskola
  Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola Miskolc
  A gyermek JĂ©zus
  43. És mikor eltelének a napok, mikor ők visszatérének, a gyermek Jézus visszamarada Jeruzsálemben; és nem vevék észre sem József, sem az ő anyja;
  44. Hanem azt gondolván, hogy az úti társaságban van, egy napi járó földet menének, és keresék őt a rokonok és az ismerősök között;
  45. És mikor nem találák őt, visszamenének Jeruzsálembe, hogy megkeressék.
  46. És lőn, hogy harmadnapra megtalálták őt a templomban, a doktorok között ülve, a mint őket hallgatta, és kérdezgette őket.
  47. És mindnyájan, a kik őt hallgatták, elálmélkodának az ő értelmén és az ő feleletein.
  48. És meglátván őt, elcsodálkozának, és monda néki az ő anyja: Fiam, miért cselekedted ezt velünk? Ímé atyád és én nagy bánattal kerestünk téged.
  49. Ő pedig monda nékik: Mi dolog, hogy engem kerestetek? Avagy nem tudjátok-é, hogy nékem azokban kell foglalatosnak lennem, a melyek az én Atyámnak dolgai?
  50. De ők nem érték e beszédet, a mit ő nékik szóla.
  51. És aláméne velök, és méne Názáretbe; és engedelmes vala nékik. És az ő anyja szívében tartá mind ezeket a dolgokat.
  52. Jézus pedig gyarapodék bölcsességben és testének állapotjában, és az Isten és emberek előtt való kedvességben.


  Copyright © Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola 2018 | web: KataPorta.net KataPorta Webstatisztika