San Francesco di Assisi


  akadálymentes oldal


  2018. augusztus
  H
  K
  SZ
  CS
  P
  SZ
  V
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31


  2018. augusztus 15. szerda,
  Mária napja van

  Arcidiocesi di Eger


    magyar italiano
  Boldogságprogram


    qrcode

  " Egy cseppnyi őszinte szeretet nemesebb tengernyi tudománynál.''
  Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus
  Általános Iskola
  Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola Miskolc


  A házi feladatok meghatározásának elvei

   

   

  Az iskola – mint intézmény – a gyermekes családok életében fontos szerepet játszik.

  A szülők elsősorban a házi feladatok gyakorisága, típusai alapján szereznek benyomást és alakítanak ki véleményt gyermekük iskolájáról, így egyre nagyobb figyelmet kap a házi feladat, a tanórán kívüli tanulnivaló kérdése.

  Tantestületünk egységes véleménye az, hogy házi feladat adása feltétlenül szükséges, mert:

  - Különösen az alsó évfolyamokon a házi feladat lehetőség a szülőkkel való kapcsolattartásra (lehetőség szerint be is kell vonni a szülőket az otthoni készülés felügyeletébe).

  - A szülők helyeslik, igénylik, elvárják a tanulóknak adott munkát.

  - Az otthoni munkával eltöltött idő és az iskolában produkált eredmények közötti összefüggés pozitív.

  - Fontosnak tartjuk pedagógiai, szociális és egyéb hatásait.

  - A gyakorlás egy módja.

  - Fényt derít a hiányosságokra

  - Az önálló probléma-megoldási képességet fejleszti.

  - Időbeosztásra, rendszerességre nevel.

  - Általa tanul a diák tanulni.

  - Saját tanulási stratégia kialakítását segíti elő.

  - Önuralomra, önismeretre szoktat.

  - Egyszóval: eredményesebb munkára készít.

  A házi feladat lehet szóbeli, írásbeli vagy mindkettő. Az adott tantárgytól függ, hogy melyik elem hangsúlyozottabb.

  Aszerint, hogy milyen célt szolgál, lehet:

  - képesség- és készségfejlesztés az adott témában,

  - az órán tanultak megerősítése,

  - az új anyag előkészítése.

  Házi feladatként elsősorban a tankönyv és munkafüzet feladatai szolgálnak. Egyre gyakrabban kapnak a gyerekek önálló - az internet segítségét igénylő -, írásbeli, kutató feladatot.

  Törekedni kell arra, hogy időközönként a gyerekek kapjanak személyre szóló, individualizált munkát, ez mind a tehetséggondozást, mind a felzárkóztatást segíti.

  Törekedni kell a differenciált házi feladatok adására, arra, hogy a reproduktív házi feladatokat felváltsák a tehetségesebb tanulók számára adott produktív, kreatív feladatok.

  Évfolyamonként lehetőséget adunk egy-két hosszabb idő alatt elkészíthető munka, mely a tanulók kreativitását, kitartását is próbára teszi (pl. olvasónapló, Toldi-szótár készítése, kiselőadásokra való felkészülés, tabló készítése adott témában, angol nyelvi projekt feladatok, digitális prezentációk).

  Gyakran adjunk szorgalmi munkát, mely a vállalkozó kedvű tanulóknak elismerést hozhat, s ez motiválhatja a többieket.

  A házi feladat mennyiségéről, időkorlátairól

  • Átlagos képességű tanulóra vetítve törekedni kell arra, hogy az az idő, melyet a házi feladat elvégzésével tölt, naponta ne haladja meg:

  - első, második osztályban az egy órát,

  - harmadik, negyedik osztályban az egy, másfél órát,

  - ötödik, hatodik osztályban másfél, két

  - hetedik, nyolcadik osztályban két, két és fél órát.

   (Alsó tagozatban a rendszeres házi feladat készítés színtere a napközi.)

  • A hétvégére adott házi feladatok ne haladják meg a szokásos napi tanulnivaló mennyiségét.

  • A hosszabb tanítási szünetekre csak készségfejlesztő, játékos, motiváló feladatokat adjunk, vagy a tudás szinten tartása érdekében 1-1 tanórai házi feladat szükséges.

  • A nyári szünetben is hasonló elvek alapján kapjanak házi feladatot, kivétel a magyar tantárgy kötelező olvasmányai, amelyek a tantervben előírt követelményeknek felelnek meg.

  A házi feladat értékeléséről

  A házi feladatok rendszeres ellenőrzése elengedhetetlen. (Adjunk csak annyit, amennyit ellenőrizni tudunk.) A tanár kompetenciája, hogyan értékeli az elvégzett munkát. rendszeresen házi feladatot nem készítők szüleit az e-naplón és ellenőrzőn keresztül kell értesíteni gyermekük készületlenségéről. A tanuló szorgalmi jegyében kell, hogy tükröződjön ez a hiányossága.

   
  Copyright © Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola 2018 | web: KataPorta.net KataPorta Webstatisztika