San Francesco di Assisi


2019. november
H
K
SZ
CS
P
SZ
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


2019. november 12. kedd,
Jónás, Renátó napja van
akadálymentes oldal

Ökoiskola


  qrcode

Arcidiocesi di Eger


  magyar italiano
" Egy cseppnyi őszinte szeretet nemesebb tengernyi tudománynál.''
Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus
Általános Iskola és Óvoda
Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola Miskolc


A házi feladatok meghatározásának elvei

 

 

Az iskola – mint intézmény – a gyermekes családok életében fontos szerepet játszik.

A szülők elsősorban a házi feladatok gyakorisága, típusai alapján szereznek benyomást és alakítanak ki véleményt gyermekük iskolájáról, így egyre nagyobb figyelmet kap a házi feladat, a tanórán kívüli tanulnivaló kérdése.

Tantestületünk egységes véleménye az, hogy házi feladat adása feltétlenül szükséges, mert:

- Különösen az alsó évfolyamokon a házi feladat lehetőség a szülőkkel való kapcsolattartásra (lehetőség szerint be is kell vonni a szülőket az otthoni készülés felügyeletébe).

- A szülők helyeslik, igénylik, elvárják a tanulóknak adott munkát.

- Az otthoni munkával eltöltött idő és az iskolában produkált eredmények közötti összefüggés pozitív.

- Fontosnak tartjuk pedagógiai, szociális és egyéb hatásait.

- A gyakorlás egy módja.

- Fényt derít a hiányosságokra

- Az önálló probléma-megoldási képességet fejleszti.

- Időbeosztásra, rendszerességre nevel.

- Általa tanul a diák tanulni.

- Saját tanulási stratégia kialakítását segíti elő.

- Önuralomra, önismeretre szoktat.

- Egyszóval: eredményesebb munkára készít.

A házi feladat lehet szóbeli, írásbeli vagy mindkettő. Az adott tantárgytól függ, hogy melyik elem hangsúlyozottabb.

Aszerint, hogy milyen célt szolgál, lehet:

- képesség- és készségfejlesztés az adott témában,

- az órán tanultak megerősítése,

- az új anyag előkészítése.

Házi feladatként elsősorban a tankönyv és munkafüzet feladatai szolgálnak. Egyre gyakrabban kapnak a gyerekek önálló - az internet segítségét igénylő -, írásbeli, kutató feladatot.

Törekedni kell arra, hogy időközönként a gyerekek kapjanak személyre szóló, individualizált munkát, ez mind a tehetséggondozást, mind a felzárkóztatást segíti.

Törekedni kell a differenciált házi feladatok adására, arra, hogy a reproduktív házi feladatokat felváltsák a tehetségesebb tanulók számára adott produktív, kreatív feladatok.

Évfolyamonként lehetőséget adunk egy-két hosszabb idő alatt elkészíthető munka, mely a tanulók kreativitását, kitartását is próbára teszi (pl. olvasónapló, Toldi-szótár készítése, kiselőadásokra való felkészülés, tabló készítése adott témában, angol nyelvi projekt feladatok, digitális prezentációk).

Gyakran adjunk szorgalmi munkát, mely a vállalkozó kedvű tanulóknak elismerést hozhat, s ez motiválhatja a többieket.

A házi feladat mennyiségéről, időkorlátairól

• Átlagos képességű tanulóra vetítve törekedni kell arra, hogy az az idő, melyet a házi feladat elvégzésével tölt, naponta ne haladja meg:

- első, második osztályban az egy órát,

- harmadik, negyedik osztályban az egy, másfél órát,

- ötödik, hatodik osztályban másfél, két

- hetedik, nyolcadik osztályban két, két és fél órát.

 (Alsó tagozatban a rendszeres házi feladat készítés színtere a napközi.)

• A hétvégére adott házi feladatok ne haladják meg a szokásos napi tanulnivaló mennyiségét.

• A hosszabb tanítási szünetekre csak készségfejlesztő, játékos, motiváló feladatokat adjunk, vagy a tudás szinten tartása érdekében 1-1 tanórai házi feladat szükséges.

• A nyári szünetben is hasonló elvek alapján kapjanak házi feladatot, kivétel a magyar tantárgy kötelező olvasmányai, amelyek a tantervben előírt követelményeknek felelnek meg.

A házi feladat értékeléséről

A házi feladatok rendszeres ellenőrzése elengedhetetlen. (Adjunk csak annyit, amennyit ellenőrizni tudunk.) A tanár kompetenciája, hogyan értékeli az elvégzett munkát. rendszeresen házi feladatot nem készítők szüleit az e-naplón és ellenőrzőn keresztül kell értesíteni gyermekük készületlenségéről. A tanuló szorgalmi jegyében kell, hogy tükröződjön ez a hiányossága.

 
Copyright © Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola 2019 | web: KataPorta.net KataPorta Webstatisztika