San Francesco di Assisi


  akadálymentes oldal


  2018. augusztus
  H
  K
  SZ
  CS
  P
  SZ
  V
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31


  2018. augusztus 19. vasárnap,
  Huba napja van

  Arcidiocesi di Eger


    magyar italiano
  Boldogságprogram


    qrcode

  " Egy cseppnyi őszinte szeretet nemesebb tengernyi tudománynál.''
  Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus
  Általános Iskola
  Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola Miskolc


  HÁZIRENDÜNK


  Házirend 2016-tól (letöltés)


  amely a Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

  1. A házirend célja, feladata
  Katolikus iskolánk - melynek legfontosabb célja keresztény fiatalok nevelése színvonalas oktató munkával - a tanulók és a tanárok közössége. Ez csak akkor lehet harmonikus, akkor érheti el alapvető céljait, ha léteznek a közösség minden tagja által elfogadott értékek és kötelező szabályok. A Házirend azokat a gyakorlati szabályokat ismerteti, melyek lehetővé teszik az oktató- és nevelőmunka hatékony végzését, és keretet biztosítanak iskolánk életének kibontakozásához.

  1.1. A házirend célja és feladata
  A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával kapcsolatos rendelkezéseket. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését.
  A Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskolában az állami tanterv szerint folyik az oktatás, feleleveníti a nemzeti hagyományokat, és előtérbe helyezi a keresztény szellemű nevelést és annak gyakoroltatását.
  Az iskolában az Egri Főegyházmegye az iskola nevelő és oktató tevékenységével összhangban hit- és vallásoktatást szervez. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára heti két órában, az etika oktatása kimenő rendszerben történik.

  1.2. A házirend hatálya
  A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola területén tartózkodó látogatóknak, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. A szabályzat pontjait nem azért kell megtartani, mert a megszegéséért büntetés jár, hanem azért, mert a közösségbe lépőnek fontos az ott elvégzendő munka eredményessége, felelőssé válik önmagáért és társaiért is.
  A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét.
  A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli iskolai rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.
  A házirend hatálya kiterjed az iskola területére és az iskola közvetlen környezetére.
  ... (részlet) ...

  Copyright © Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola 2018 | web: KataPorta.net KataPorta Webstatisztika