San Francesco di Assisi


2019. februr
H
K
SZ
CS
P
SZ
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28


2019. február 22. péntek,
Gerzson napja van
akadlymentes oldal

koiskola


  qrcode

Arcidiocesi di Eger


  magyar italiano
" Egy cseppnyi őszinte szeretet nemesebb tengernyi tudomnynl.''
Disgyőri Szent Ferenc Rmai Katolikus
ltalnos Iskola s voda
Disgyőri Szent Ferenc Rmai Katolikus ltalnos Iskola MiskolcSZENTEK ÉLETE - Aquini Szent Tams - janur 26.Aquinói Szent Tamás, folytatva eldeinek, a görög filozófusokat arab és bizánci közvetítéssel a nyugati hagyományba beemel teológusoknak munkáját, összhangba igyekszik hozni Arisztotelész filozófiáját a keresztény tanítással, kísérletet téve egy átfogó filozófiai rendszer megalkotására.

Az arisztotelészi filozófia ebben a vállalkozásban a természetes értelem tudománya, amelyet csupán a kiinduló premisszák empirikus volta különböztet meg a kinyilatkoztatáson alapuló premisszákat alkalmazó teológiától.

Tamás megkülönböztette egymástól a tudást és a hitet. A tudás egyedül az értelem képessége, a hit viszont az értelemé és az akaraté. Tudás a szó szoros értelmében csupán kényszerít erej igazságokra - közvetlenül belátható alaptételekre, vagy ezekbl levonható következtetésekre - vonatkozhat, a hit igazságai azonban nem ilyenek: ezek esetében a bizonyosság hiányát a hív akaratának kell pótolnia.

Miután azonban a tudás és a hit is Istentl ered, ezért a kett igazságai nem mondhatnak ellent egymásnak. A filozófia - amennyiben az isteni dolgok természetes ésszel belátható részére vonatkozik - segédtudománya a kinyilatkoztatás teológiájának.

Szent Tamás szerint az ontológia tapasztalati tudomány ezért ontológiájának alapfogalmai a tapasztalatban gyökereznek.

A létez (ens) mindaz ami van, vagyis mindaz, ami különbözik a semmitl. Két összetevje van: lét és lényeg. A lét az a fogalmilag megragadhatatlan aktus, amely a létez adottságait fenntartja. A lét olyan aktus, amely a létez adottságait a semmitl különböz valóság szövetébe fonja. A lényeg mint fogalmilag megragadható létmegnyilvánulás a meghatározásban fejezdik ki. Ha a lényeget a tevékenység elvi oldaláról szemléljük, akkor természet (natura) a neve. Ha pedig a létteljesség szempontjából, részesedés elve.

Az anyagi világ magyarázatánál az Arisztotelész által kidolgozott actus és potentia elméletet vette alapul. Minden testnek van valamilyen végs anyaga, amelyet Tamás sanyagnak nevezett. Ez az sanyag állandó változásoknak van kitéve és képes arra, hogy belle bármilyen test kialakuljon. Az sanyaggal ellentétben a forma (actus) tiszta ténylegesség.

A forma és anyag nem önálló létezk, amelyek egymástól elválaszthatók, hanem k azok, ami által a létez van és az, ami. A létez ezen mibenléte a lényege.

Isten szellemisége minden anyagi korláttól és potencialitástól mentes: "Isten léte a kifejezett tökéletesség, úgyhogy egyszerségéhez semmit sem kell hozzáfzni". Az összes teremtett lényt Isten tartja meg létében.

 

Aquini Szent Tams
Aquini Szent Tams

Copyright © Disgyőri Szent Ferenc Rmai Katolikus ltalnos Iskola 2019 | web: KataPorta.net KataPorta Webstatisztika