San Francesco di Assisi


2019. februr
H
K
SZ
CS
P
SZ
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28


2019. február 22. péntek,
Gerzson napja van
akadlymentes oldal

koiskola


  qrcode

Arcidiocesi di Eger


  magyar italiano
" Egy cseppnyi őszinte szeretet nemesebb tengernyi tudomnynl.''
Disgyőri Szent Ferenc Rmai Katolikus
ltalnos Iskola s voda
Disgyőri Szent Ferenc Rmai Katolikus ltalnos Iskola MiskolcSZENTEK ÉLETE - I.Szent Lszl - jnius 27.I. (Szent) László (Lengyelország, 1046. június 27. – Nyitra, 1095. július 29.) Árpád-házi magyar király (1077 – 1095). Bátyja, I. Géza után lépett a trónra, utóda Könyves Kálmán volt.

I. Béla magyar király és Richeza lengyel hercegn (II. Mieszko Lambert lengyel fejedelem lánya) második fia volt. Egy gyermekének a neve ismert, Szent Piroska, késbbi bizánci császárné. A László név szláv eredet, a Vladiszláv keresztnévbl származik, a jelentése: hatalom és dicsség.

Királyként roppant szigorú, de igazságos törvényalkotó volt, aminek eredményeként megszilárdult a magántulajdon védelme az országban. Uralkodása idején Magyarország, fennállása óta elször, képes volt a hódításra. 1091-ben elfoglalta Horvátországot, miután beavatkozott az ottani belviszályokba.

Ersen keresztény hit, bátor, harcias király volt. Az uralkodása alatt avatták az els magyarországi szenteket: Gellért püspök, I. István, Szent Imre, András és Benedek remeték. Elbb Somogyvárott, majd véglegesen 1106-ban, Váradon helyezték örök nyugalomra, az általa alapított régi Székesegyházban, amely akkor a nagyváradi várban volt. t magát 1192-ben avatták szentté.

László 1078 körül Rajnai Rudolf sváb herceg és Savoyai Adelhaid leányát, Rheinfeldi Adelhaidot vette feleségül, ezzel rossz irányba kötelezve el magát, mert a német-római ellenkirályként fellép Rudolf már 1080-ban meghalt a csatamezn.

Gyermekeik: Piroska, aki Komnénosz II. János császár felesége lett. Bizáncban Priszka néven ismerték. Rajta kívül még két, ismeretlen nev leánygyermeke volt. Egyikük Jaroszláv kijevi herceg felesége lett.

A források szerint László erskez, hatalmas termet férfi volt, aki „a többi ember közül vállal kimagaslott”. Nagy testi erejét még ötven éves kora körül is megrizte. A harcban való jártassága, a csatákban mutatott személyes bátorsága következtében a középkorban fokozatosan vált nagyon népszervé. A kiváló katonai erények mellett Hartvik püspök már Könyves Kálmán idején elismeren írt László erkölcsösségérl, erényességérl és mély vallásosságáról.

A népét gyzelemre segít László kultusza tovább élt a késbbi korokban is. A nehéz háborús idkben a nép László királytól várt és remélt segedelmet; a magyar katonák László nevét kiáltozva rohantak a törökre. Testi és lelki képességei miatt a katolikus egyház csodatév harcos szentet is tisztel benne amellett, hogy személyében a magyar történelem sikeres országépít uralkodójára tekintünk, aki kemény kézzel szilárdította meg a legyengült államot, másrészt pedig a német terjeszkedéstl, a pápai hbértl és a keleti nomád népek pusztításaitól egyaránt megvédte országát és biztosította a független magyar állami létet. Minden idkre prototípusává vált az erényekben dús és a tetteiben évszázadokra elre cselekedni tudó országvezetnek.

I.Szent Lszl
I.Szent Lszl
I.Szent Lszl
I.Szent Lszl

Copyright © Disgyőri Szent Ferenc Rmai Katolikus ltalnos Iskola 2019 | web: KataPorta.net KataPorta Webstatisztika