San Francesco di Assisi


  akadlymentes oldal


  2018. augusztus
  H
  K
  SZ
  CS
  P
  SZ
  V
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31


  2018. augusztus 19. vasárnap,
  Huba napja van

  Arcidiocesi di Eger


    magyar italiano
  Boldogsgprogram


    qrcode

  " Egy cseppnyi őszinte szeretet nemesebb tengernyi tudomnynl.''
  Disgyőri Szent Ferenc Rmai Katolikus
  ltalnos Iskola
  Disgyőri Szent Ferenc Rmai Katolikus ltalnos Iskola Miskolc  SZENTEK ÉLETE - I.Szent Lszl - jnius 27.  I. (Szent) László (Lengyelország, 1046. június 27. – Nyitra, 1095. július 29.) Árpád-házi magyar király (1077 – 1095). Bátyja, I. Géza után lépett a trónra, utóda Könyves Kálmán volt.

  I. Béla magyar király és Richeza lengyel hercegn (II. Mieszko Lambert lengyel fejedelem lánya) második fia volt. Egy gyermekének a neve ismert, Szent Piroska, késbbi bizánci császárné. A László név szláv eredet, a Vladiszláv keresztnévbl származik, a jelentése: hatalom és dicsség.

  Királyként roppant szigorú, de igazságos törvényalkotó volt, aminek eredményeként megszilárdult a magántulajdon védelme az országban. Uralkodása idején Magyarország, fennállása óta elször, képes volt a hódításra. 1091-ben elfoglalta Horvátországot, miután beavatkozott az ottani belviszályokba.

  Ersen keresztény hit, bátor, harcias király volt. Az uralkodása alatt avatták az els magyarországi szenteket: Gellért püspök, I. István, Szent Imre, András és Benedek remeték. Elbb Somogyvárott, majd véglegesen 1106-ban, Váradon helyezték örök nyugalomra, az általa alapított régi Székesegyházban, amely akkor a nagyváradi várban volt. t magát 1192-ben avatták szentté.

  László 1078 körül Rajnai Rudolf sváb herceg és Savoyai Adelhaid leányát, Rheinfeldi Adelhaidot vette feleségül, ezzel rossz irányba kötelezve el magát, mert a német-római ellenkirályként fellép Rudolf már 1080-ban meghalt a csatamezn.

  Gyermekeik: Piroska, aki Komnénosz II. János császár felesége lett. Bizáncban Priszka néven ismerték. Rajta kívül még két, ismeretlen nev leánygyermeke volt. Egyikük Jaroszláv kijevi herceg felesége lett.

  A források szerint László erskez, hatalmas termet férfi volt, aki „a többi ember közül vállal kimagaslott”. Nagy testi erejét még ötven éves kora körül is megrizte. A harcban való jártassága, a csatákban mutatott személyes bátorsága következtében a középkorban fokozatosan vált nagyon népszervé. A kiváló katonai erények mellett Hartvik püspök már Könyves Kálmán idején elismeren írt László erkölcsösségérl, erényességérl és mély vallásosságáról.

  A népét gyzelemre segít László kultusza tovább élt a késbbi korokban is. A nehéz háborús idkben a nép László királytól várt és remélt segedelmet; a magyar katonák László nevét kiáltozva rohantak a törökre. Testi és lelki képességei miatt a katolikus egyház csodatév harcos szentet is tisztel benne amellett, hogy személyében a magyar történelem sikeres országépít uralkodójára tekintünk, aki kemény kézzel szilárdította meg a legyengült államot, másrészt pedig a német terjeszkedéstl, a pápai hbértl és a keleti nomád népek pusztításaitól egyaránt megvédte országát és biztosította a független magyar állami létet. Minden idkre prototípusává vált az erényekben dús és a tetteiben évszázadokra elre cselekedni tudó országvezetnek.

  I.Szent Lszl
  I.Szent Lszl
  I.Szent Lszl
  I.Szent Lszl

  Copyright © Disgyőri Szent Ferenc Rmai Katolikus ltalnos Iskola 2018 | web: KataPorta.net KataPorta Webstatisztika