San Francesco di Assisi


  akadlymentes oldal


  2018. augusztus
  H
  K
  SZ
  CS
  P
  SZ
  V
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31


  2018. augusztus 19. vasárnap,
  Huba napja van

  Arcidiocesi di Eger


    magyar italiano
  Boldogsgprogram


    qrcode

  " Egy cseppnyi őszinte szeretet nemesebb tengernyi tudomnynl.''
  Disgyőri Szent Ferenc Rmai Katolikus
  ltalnos Iskola
  Disgyőri Szent Ferenc Rmai Katolikus ltalnos Iskola Miskolc  SZENTEK ÉLETE - Szz Mria a magyarok Nagyasszonya - oktber 8.  A név jelentése
  Az els, akit Máriának nevez a héber Biblia az Mózes nvére, héberül Mirjam. Teológiailag és bibliatörténeti szempontból is valószín, hogy egyiptomi-héber eredetű Mária neve. Az egyiptomi "mri" szeretettet jelent, és az "iam" héberül Isten szavak összetétele. Azaz Istentl szeretett. A Biblia avval támasztja alá ezt a verziót, hogy Mózes neve egyiptomi eredetű, és az nvérét Mirjamnak hívták, mindketten Egyiptom földjén születtek. Késbb kedvelt ni név lett, Mária kortársai közül is sokan viselték.

   

  Élete

  Szz Mária élete Jézus életének elválaszthatatlan része. Emiatt is három nagy részre osztható az életútja, arra, amely Krisztus élettörténete is. A gyermekségevangéliumra, Jézus csodáiban való részvételére és Krisztus szenvedés történetére. Mindezekhez a katolikus egyház hozzáteszi, hogy miután földi életét befejezte, jelképezi, illetve maga az égben az anyaszentegyház.

  A názáreti Szz Mária, - Anna és Joakhim leánya - férjhez megy Józsefhez az ácshoz. Máriát egy Gábriel nev angyal üdvözli, és elmondja hogy gyermeket fog szülni, akinek Jézus lesz a neve. Ez élete egyik fordulópontja, mert József titokban el akarja bocsájtani, mert még eljegyzés eltt voltak. De Mária "nem ismert férfit".  A család levonul Jeruzsálembe, ahol népszámlálást tartanak, de mivel éjszakára nem kaptak a városban helyet, ezért a közeli Betlehembe mennek, ahol Szz Mária megszüli Jézust egy barlangban.

  A kis Jézushoz messzirl három királyok érkeznek, és hódolatukat teszik, ajándékokkal. Ezután József álmot lát, üzen egy angyal, hogy a gyermek életére törnek, meneküljenek Egyiptomba. Onnan évek múltán újabb üzenetet kap, meghaltak azok, akik a fiú életére törtek, és Mária a gyermekkel hazatér.

   

  Madonnaábrázolások a mvészetben

  Kifogyhatatlan gazdagságban ábrázolják Szz Máriát a kis Jézussal a nyugat-eurázsiai mvészetekben. A születés utáni boldog istenanyát bemutató alkotások mellett az élet másik pólusán is gazdag az ábrázolása: a Golgotán a kereszt alatt álló Istenanya és a fiát ölében tartó pieta ismert mvészeti alkotások.

  Szz Mária leggyakoribb mvészeti megjelenítései az Újszövetségi Bibliából ismert jelenetek közül az Angyali üdvözletben, a Kánai menyegzn, A kis Jézus bemutatása a templomban, a Menekülés Egyiptomba eseményein található. Albrecht Dürer Szz Mária életét fametszet sorozatban dolgozta fel.

  Katolikus Mária-ünnepek


  Szz Mária, Isten Anyja - január 1.
  Gyertyaszentel Boldogasszony (Jézus bemutatása a templomban) - február 2.
  Lourdes-i Boldogasszony, 1993 óta a Betegek Világnapja az egyházi ünnepek között. - február 11.
  Gyümölcsoltó Boldogasszony (angyali üdvözlet) - március 25.
  Fatimai Boldogasszony - május 13.
  Mária Szepltelen Szíve - Jézus Szent Szíve ünnepe utáni szombaton.
  Sarlós Boldogasszony (Mária látogatása Erzsébetnél) - július 2.
  Kármelhegyi boldogasszony - július 16.
  Nagyboldogasszony (Mária mennybevétele) - augusztus 15.
  Mária Királyn - augusztus 22.
  Kisboldogasszony (Mária születése) - szeptember 8.
  Mária Szent Neve - szeptember 12.
  Fájdalmas anya vagy Boldogasszony - szeptember 15.
  Rózsafüzér Királynje - október 7.
  Magyarok Nagyasszonya - október 8.
  Szz Mária bemutatása - november 21.
  Szz Mária szepltelen fogantatása - december 8.

  Szz Mria a magyarok Nagyasszonya
  Szz Mria a magyarok Nagyasszonya
  Szz Mria a magyarok Nagyasszonya
  Szz Mria a magyarok Nagyasszonya

  Copyright © Disgyőri Szent Ferenc Rmai Katolikus ltalnos Iskola 2018 | web: KataPorta.net KataPorta Webstatisztika