San Francesco di Assisi


2019. november
H
K
SZ
CS
P
SZ
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


2019. november 12. kedd,
Jónás, Renátó napja van
akadálymentes oldal

Ökoiskola


  qrcode

Arcidiocesi di Eger


  magyar italiano
" Egy cseppnyi őszinte szeretet nemesebb tengernyi tudománynál.''
Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus
Általános Iskola és Óvoda
Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola Miskolc


A tanulmányok alatti vizsgák szabályai

 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, vonatkozik:

osztályozóvizsgákra,

javítóvizsgákra

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:

aki osztályozó vizsgára jelentkezik,

akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,

akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira.

Osztályozó vizsga: félévkor és év végén

Az évfolyam teljes anyagából (a készségtárgyak kivételével) tehető vizsga, melyre a magántanulók jelentkezhetnek, illetve a hiányzásuk miatt nem osztályozható tanulók vehetnek részt.

Javítóvizsga: tanév végén (augusztus 21-31.)

1 - 3 tantárgy tanév végi minősítését lehet javítani. A vizsga anyagát a tantárgyat tanító pedagógus állítja össze a tantervi követelmények alapján. A tanuló a vizsgára önállóan készül fel, a vizsga előtt konzultációs lehetőséget biztosítunk.

A vizsgák rendje:

- A vizsgák időpontjáról az iskola értesíti a tanulókat és a szülőket.

- A vizsgabizottságot az igazgatóhelyettes jelöli ki. Tagjai: vizsgáztató tanár, egy azonos szakos pedagógus, a munkaközösség vezetője.

- A vizsgáról jegyzőkönyv készül, melyet mindhárman aláírnak.

- A vizsgaanyag, a vizsga írásbeli feladatai a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

- Az eredmény kihirdetése a bizonyítvány kiosztásával egyidejűleg történik.

- A vizsga eredményét vagy eredménytelenségét az alapdokumentumokba a megfelelő záradékkal be kell vezetni (e-napló, törzslap, bizonyítvány).

- Ha a tanuló az osztályozó vizsgán nem jelenik meg, és távolmaradását nem igazolja, a szülőt értesíteni kell a mulasztásról és a vizsga újabb időpontjának kijelöléséről. Ha az új időpontban sem jelenik meg és mulasztását nem igazolja, évfolyamot ismételni köteles.

 
Copyright © Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola 2019 | web: KataPorta.net KataPorta Webstatisztika