San Francesco di Assisi


  akadálymentes oldal


  2018. augusztus
  H
  K
  SZ
  CS
  P
  SZ
  V
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31


  2018. augusztus 15. szerda,
  Mária napja van

  Arcidiocesi di Eger


    magyar italiano
  Boldogságprogram


    qrcode

  " Egy cseppnyi őszinte szeretet nemesebb tengernyi tudománynál.''
  Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus
  Általános Iskola
  Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola Miskolc


  A tanulmányok alatti vizsgák szabályai

   

  Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, vonatkozik:

  osztályozóvizsgákra,

  javítóvizsgákra

  Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:

  aki osztályozó vizsgára jelentkezik,

  akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,

  akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.

  Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira.

  Osztályozó vizsga: félévkor és év végén

  Az évfolyam teljes anyagából (a készségtárgyak kivételével) tehető vizsga, melyre a magántanulók jelentkezhetnek, illetve a hiányzásuk miatt nem osztályozható tanulók vehetnek részt.

  Javítóvizsga: tanév végén (augusztus 21-31.)

  1 - 3 tantárgy tanév végi minősítését lehet javítani. A vizsga anyagát a tantárgyat tanító pedagógus állítja össze a tantervi követelmények alapján. A tanuló a vizsgára önállóan készül fel, a vizsga előtt konzultációs lehetőséget biztosítunk.

  A vizsgák rendje:

  - A vizsgák időpontjáról az iskola értesíti a tanulókat és a szülőket.

  - A vizsgabizottságot az igazgatóhelyettes jelöli ki. Tagjai: vizsgáztató tanár, egy azonos szakos pedagógus, a munkaközösség vezetője.

  - A vizsgáról jegyzőkönyv készül, melyet mindhárman aláírnak.

  - A vizsgaanyag, a vizsga írásbeli feladatai a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

  - Az eredmény kihirdetése a bizonyítvány kiosztásával egyidejűleg történik.

  - A vizsga eredményét vagy eredménytelenségét az alapdokumentumokba a megfelelő záradékkal be kell vezetni (e-napló, törzslap, bizonyítvány).

  - Ha a tanuló az osztályozó vizsgán nem jelenik meg, és távolmaradását nem igazolja, a szülőt értesíteni kell a mulasztásról és a vizsga újabb időpontjának kijelöléséről. Ha az új időpontban sem jelenik meg és mulasztását nem igazolja, évfolyamot ismételni köteles.

   
  Copyright © Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola 2018 | web: KataPorta.net KataPorta Webstatisztika